Ruimtelijke Ordening en Omgevingsmanagement

Wanneer het over ‘Ruimtelijke Ordening’ gaat, overheerst vaak het idee dat dit stedenbouw betreft. Ruimtelijke Ordening gaat echter verder dan alleen stedenbouw, zoals wij bij Adviesbureau S Mooij kunnen beamen!

Ruimtelijke ordening is de wetenschap die zich richt op het planmatig inrichten en benutten van ‘de ruimte’. Daaronder valt naast stedenbouw dus ook bijvoorbeeld landschapsarchitectuur. En dat Ruimtelijke Ordening ook echt een wetenschap is, blijkt wel uit de projecten waar wij eerder aan hebben deelgenomen.

Waterbreed, gemeente Den Helder en HHNK

Voor het project Waterbreed, een samenwerking tussen gemeente Den Helder en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, worden bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast heeft Adviesbureau S Mooij ook de projectleiding voor de aanleg van de hoofdwaterloop.

Voor allebei deze projecten zijn diverse uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden. Daaronder valt onder andere het korte tijdsbestek waarin zaken gerealiseerd moeten worden; Adviesbureau S Mooij heeft gelukkig ruime ervaring met projectplannning – en dat is een essentieel onderdeel van dit project.

Bodemsanering Zoutopslag

Ook in Den Helder: het project voor de bodemsanering van de zoutopslag. Natuurlijk is het eindresultaat, de gesaneerde grond, belangrijk, maar de factoren die meewegen in dit project zijn ook talrijk. Financiën spelen een grote rol, maar ook de bestemming van het terrein voor de toekomstige gebruiker. De communicatie tussen de verschillende partijen onderling dient daarom ook vlekkeloos te verlopen. Adviesbureau S Mooij heeft hier de coördinatie in handen.

Meer weten?

Informatie rondom deze projecten, maar ook vragen over verwante, gelijkende of volslagen andere projecten, kunt u gerust aan ons stellen. Neem contact op!

Neem contact op voor informatie »