CO2 prestatieladder

De bedrijfjes die de invoering van de CO2 Prestatieladder begeleiden, zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Vanwege het hoge hype-gehalte van termen als ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, ‘Carbon Footprint’ en ‘CO2 prestatieladder’ lijkt ondernemen met het oog op de natuur en het milieu helemaal hot te zijn. Natuurlijk zijn er ook legio ondernemers die een graantje willen meepikken van die trend en tegen een stevig tarief hun expertise aanbieden – of dat nu echte expertise is of marketing-trend-gebabbel, is vaak maar de vraag.

En waarom zou ik daaraan meedoen?

Op het eerste oog lijkt invoering van de CO2-prestatieladder, vooral onder druk van de maatschappij en opdrachtgevers, slechts een manier om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Nobel, maar niet direct rendabel.

En toch levert de CO2-prestatieladder ook directe voordelen op!

Allereerst is er het gunningsvoordeel bij openbare aanbestedingen – bedrijven die zich op ‘de ladder’ hebben laten certificeren worden beloond met een ‘fictieve’ korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van emissie-reductie van toepassing zijn.

Daarnaast, nog concreter en eenvoudiger: de ladder brengt het energieverbruik van bedrijven in kaart en biedt onmiddellijk alternatieven om kosten te besparen; denk hier bijvoorbeeld aan energiebesparing (brandstof).

En wat is de ladder dan precies?

De ladder is een systeem waarmee inzicht in de bedrijfsvoering wordt verkregen, met als doel de uitstoot van CO2 in kaart te brengen en te verminderen en innovatie te bevorderen. Daarnaast wordt samenwerken binnen de eigen branche belangrijker, naarmate het bedrijf hoger op de ladder komt.

- Kortom:

  • Meedoen aan de CO2 Prestatieladder levert direct voordeel
  • Energie en brandstof besparing
  • Voorrang bij aanbestedingen
  • Bedrijven die wij begeleid hebben, hebben aanbestedingen gewonnen

Hoeveel treden heeft die ladder, en wat houden die in?

De ladder heeft 5 treden die ieder voor zich een certificatie-niveau inhouden. Kort samengevat, zijn dit de 5 certificatie-niveaus:

  • Niveau 1: (Passief) Het bedrijf heeft de energiestromen in kaart gebracht, en weet wat het zou kunnen doen om te besparen: wat heb je als bedrijf precies in huis?
  • Niveau 2: (Actief) Het bedrijf heeft de energiestromen gemeten en in kaart gebracht en heeft daar een doelstelling aan gekoppeld om te besparen: de getallen zijn bekend. Daarnaast neemt het bedrijf passief deel aan ten minste één sector-initiatief om te besparen.
  • Niveau 3: (Actief) Het bedrijf heeft een officiële CO2-emissie-inventaris gebaseerd op ISO of GHG standaard en heeft daar een gerichte en afgebakende doelstelling om te besparen aan gekoppeld. De in kaart gebrachte energiestromen uit niveau 2 zijn vertaald naar berekende resultaten en verwachtingen. Daarnaast neemt het bedrijf actief deel aan ten minste één sector-initiatief om te besparen. De bijbehorende certificering is ISO 14064.
  • Niveau 4: (Actief, bedrijf-overstijgend) Het bedrijf heeft in hoofdlijnen de keten-emissies in kaart gebracht en heeft daar doelen aan gekoppeld. Daarnaast is het bedrijf initiatiefnemer om binnen de keten de CO2-uitstoot omlaag te brengen.
  • Niveau 5: (Actief, bedrijf-overstijgend) Het bedrijf heeft de CO2-emissie van de keten in kaart gebracht. De doelstellingen die in Niveau 3 en 4 zijn opgesteld worden aantoonbaar gerealiseerd. Daarnaast heeft het bedrijf zich publiekelijk bij een CO2-reductie programma aangesloten en kan het aantonen dat het actief meewerkt aan een relevante CO2-reductie binnen de keten.

Dus?

Zoals al blijkt uit de certificatie-niveaus, levert meedoen met de ladder al vanaf het eerste niveau besparingen op. Er is immers al vanaf het eerste niveau duidelijk wat er aan energie gebruikt wordt en waar er kosten gedrukt kunnen worden.

De eerste drie niveaus kunnen als cluster gezien worden: de onderlinge stappen zijn klein en niveau 3 is relatief eenvoudig te bereiken. Vanaf niveau 3 wordt vervolgens een grote en professionele vooruitgang geboekt naar niveau 4. Niveaus 4 en 5 zijn het volgende cluster. Het vervolg van niveau 4 naar niveau 5 is weer een kleinere stap. Op dit moment vragen overheden in deze context nog vooral naar een niveau 3 certificering: de ISO 14064. De algemene verwachting is echter dat binnen niet al te lange tijd een niveau 4 of 5 certificering zal worden verlangd.

En nu?

En nu zou u contact met ons kunnen opnemen. Wij kunnen u dan vertellen waar u zou kunnen besparen, en zelfs hoeveel dat mogelijk kan opleveren. We kunnen u tot een relevant instapniveau voor uw organisatie begeleiden, in vergelijking tot andere organisaties en bedrijven in uw sector.

Neem contact op voor informatie »
Volg Adviesbureau S Mooij op LinkedIn »

Dat Adviesbureau S Mooij u goed advies en begeleiding kan bieden, is onlangs bekrachtigd door certificeringsinstantie TüV, van wie wij inmiddels een ‘approved partner’ zijn!

Adviesbureau S Mooij TuV Approved Partner