Achtergrond

Simone Mooij volgde de opleiding Milieukunde aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden. In die opleiding staat het projectmatig werken centraal. Deze manier van werken, waarbij een duidelijke structuur wordt gevolgd met heldere begin- en eindpunten, is kenmerkend voor de werkwijze van Adviesbureau S Mooij.

De specialisatie die Simone aanvankelijk ontwikkelde in vraagstukken op het gebied van de inrichting van water, natuur en landschap, is in de loop der jaren gestaag uitgebreid. Bij de gemeente Den Helder was zij betrokken bij het stedenbouwkundige traject van Julianadorp Oost en bij de uitbreiding van industrieterrein Kooypunt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) bood haar de kans om de effecten van het beheer van de grasmat als dijkbekleding nader te onderzoeken; bij Staatsbosbeheer ontwikkelde zij zich op het gebied van Landschapsinrichting.

Toen zich in 2008 de mogelijkheid voordeed voor Simone om haar eigen bedrijf te starten, twijfelde ze daarom geen moment. Adviesbureau S Mooij was een feit. Aangezien Simone haar sporen al had behaald in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid, kon zij succesvol haar eigen bedrijf lanceren. Ze geniet van het werken met verschillende bedrijven, de uiteenlopende contacten met mensen uit allerlei disciplines en het samenwerken aan projecten.

Adviesbureau S Mooij onderscheidt zich door de doelgerichte, pragmatische mentaliteit en de directe aanpak. Ieder project is maatwerk. Omdat elk bedrijf anders is, vereist ieder project een unieke aanpak. Door een doortastende en vervolgens daadkrachtige opstelling wordt snel tot de kern van het project doorgedrongen. Adviesbureau S Mooij richt de systemen op een dusdanige manier in dat de klant zelf in staat is deze bij te houden. Waar er vaak geen tijd of expertise is binnen een bedrijf om deze trajecten zelf uit te voeren, zet Adviesbureau S Mooij de eerste stappen, zodat het vervolgens intern draaiende gehouden kan worden.

Kernwoorden die de werkwijze van Adviesbureau S Mooij omschrijven: organisatorisch sterk, daadkrachtig, vlot verloop van projecten, de juiste mensen met de juiste kennis op het juiste moment en de juiste plaats, betrouwbaar.

Kijk vooral ook op het LinkedIn profiel van Simone Mooij voor referenties en aanbevelingen!