Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nog zo’n modieuze kreet. MVO, of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inmiddels is wel duidelijk dat er meer komt kijken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ‘meer langdurig werkzoekenden in dienst nemen’.

Belangrijk om te realiseren is dat MVO een directe en positieve invloed heeft op veel bedrijf gerelateerde zaken. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord ondernemen een geweldig hulpmiddel bij het invoeren van de CO2 prestatieladder.

Wat is MVO?

Populair gezegd is MVO een manier van ondernemen met het oog op ‘people, planet en profit’ – dus: mensen, omgeving en winst. Wanneer één van die drie niet aanwezig is, hebben de overige twee dus ook geen nut.

En waarom zou ik Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

De voordelen van MVO zijn vooral indirect merkbaar. Dus niet in de vorm van een beloning bij aanbestedingen, zoals bij de Prestatieladder. Allereerst is al gebleken dat bedrijven die een MVO-beleid naleven efficiënter en innovatiever zijn. Daarnaast levert, zoals ook de prestatieladder dat doet, MVO een duidelijke kostenbesparing op.

Verder zijn de voordelen vooral merkbaar op het gebied van goodwill en imago. De overheid, bijvoorbeeld, volgt al sinds 2010 het beleid om alleen bij duurzame bedrijven in te kopen. De uitstraling van een Maatschappelijk Verantwoord bedrijf betekent dat het bedrijf een aantrekkelijke werkgever is. Bovendien blijken bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een hogere ‘gunfactor’ te hebben bij kredietverleners, subsidieverstrekkers, beleidsmakers en bovenal het publiek – de klant, dus.

Kortom: de combinatie Prestatieladder – MVO levert, zeker op termijn, wel degelijk winst op.

Neem contact op voor informatie »

Volg Adviesbureau S Mooij op LinkedIn »